SVE GAMING I ESPORTS VESTI O WORLD OF TANKS-u I OSTALIM IGRAMA

WOT VIDEO - World of Tanks videos

NAJPOPULARNIJI POSTOVI

PREPORUČENI TEKSTOVI

Najnovije informacije o izmeni tenkova u zakrpi 9.17.1

Pozdrav tenkisti! Došli smo do najnovijih informacija o izmenama tenkova koje će se naći u novoj zakrpi 9.17.1. Lista jeste obimna, ali promene su zaista fantastične i mislimo da će vam se većina dopasti. 😀

Koje nas to promene čekaju u zakrpi 9.17.1?

Pa da počnemo:

Centurion Mk. I

 • vreme punjenja OQF 20-pdr Gun Type A topa na drugoj kupoli je smanjeno sa 8 s na 7,5 s
 • maksimalna brzina je povećana za 10 km/h (sa 40 km/h na 50 km/h)

Centurion Mk. 7/1

 • vreme punjenja 105 mm Royal Ordnance L7A1 topa je smanjeno sa 12 s na 11,2 s
 • maksimalna brzina povećana sa 40 km/h na 50 km/h

FV4202

 • maksimalna brzina povećana sa 40 km/h na 50 km/h

Panther

 • vreme punjenja 7,5 cm Kw.K. L/100 topa na drugoj kupoli je smanjeno sa 4,4 s na 4 s
 • vreme punjena istog ovog topa, ali na prvoj kupoli, smanjeno sa 4,6 s na 4,2 s

Tiger I

 • penetracija Pzgr 40 granate iz topa 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 je povećana sa 171mm na 194mm

Krupp-Steyr Waffenträger

 • snaga motora povećana sa 140 ks na 220 ks

Grille 15

 • vreme punjenja za 15 cm Pak L/63 je povećano sa 16,5 s na 18 s
 • depresija 15 cm Pak L/63 topa je promenjenja sa -8 na -7 stepeni
 • snaga Maybach NL 234 motora smanjena sa 900 ks na 850 ks
 • maksimalna brzina kretanja u rikverc je smanjena sa 20 km/h na 15 km/h

VK.36.01 H

 • penetracija Pzgr 40 granate iz topa 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 je povećana sa 171mm na 194mm

Jagdpanzer IV

 • penetracija Pzgr 40 granate iz topa 8.8 cm Pak L/56 je povećana sa 171mm na 194mm

Jagdpanther

 • penetracija Pzgr 40 granate iz topa 8.8 cm Pak L/56 je povećana sa 171mm na 194mm

VK 30.02 D

 • brzina okretanja druge kupole je promenjena sa 30°/s na 45°/s
 • brzina okretanja prve kupole je promenjena sa 32°/s na 45°/s
 • penetracija granate Pzgr 40 iz topa 8.8 cm Kw.K. 36 L/56 je promenjena sa 171 mm na 194 mm
 • maksimalna brzina je povećana sa 56 km/h na 60km/h
 • snaga motora 507 MB je povećana sa 720 ks na 800 ks

VK 30.01 P

 • širenje nišana tokom okretanja trupa smanjeno sa 0.28 na o.25
 • širenje nišana tokom okretanja trupa sa drugim gusenicama je smanjeno sa 0.25 na o.22
 • disperzija 8.8 cm Kw.K. 36 L/56 topa u toku okretanja prve kupole je smanjena sa 0.18 na 0.16
 • disperzija 8.8 cm Kw.K. 36 L/56 topa u toku okretanja druge kupole je smanjena sa 0.16 na 0.15
 • penetracija granate Pzgr 40 iz topa 8.8 cm Kw.K. 36 L/56 je promenjena sa 171 mm na 194 mm
 • ukupan HP sa prvom kupolom je povećan sa 610 na 650
 • ukupan HP sa drugom kupolom je povećan sa 710 na 750

Pz.Kpfw. III/IV

 • vreme punjenja 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 topa na drugoj kupoli je smanjeno sa 4.3 s na 4 s
 • vidokrug sa prvom kupolom je promenjen sa 320 m na 340 m
 • vidokrug sa drugom kupolom je promenjen sa 320 m na 350 m
 • ukupan HP sa prvom kupolom je povećan sa 380 na 420
 • ukupan HP sa drugom kupolom je povećan sa 440 na 480

Pz.Kpfw. V Berge-Panther Alpha and Pz.Kpfw. V Berge-Panther

 • granate zamenjene granatama 7,5 cm KwK 42 L / 70 topa:
 • AP granata Pzgr 39 (110/110) je zamenjena Pzgr 39 (150/135) granatom
 • AP granata Pzgr 40 je zamenjena Pzgr 40 (194/135)  granatom
 • HE projektil Sprgr 18 (38/175) je zamenjen Sprgr 8 (38/175) projektilom
 • širenje nišana smanjeno sa 0.39 na 0.37
 • disperzija nakon ispaljivanja granate promenjena sa 4 na 3.5
 • vreme nišanjenja smanjeno sa 2.3 s na 2 s
 • vidokrug povećan sa 350 m na 365 m
 • brzina okretanja trupa promenjena sa 30 °/s na 44°/s

Nashorn

 • penetracija Pzgr 40 granate iz topa 8.8 cm Pak L/56 je povećana sa 171 mm na 194 mm

Maus

 • širenje nišana tokom okretanja trupa je promenjeno sa 0.22 na 0.2
 • preciznost je poboljšana sa 0.38 na o.36
 • disperzija tokom okretanja kupole smanjena sa o.o6 na o.o5
 • vreme punjenja smanjeno sa 14.9 s na 12 s
 • vreme nišanjenja smanjeno sa 2.3 s na 2.1 s
 • frontalni oklop kupole je povećan sa 240 mm na 260 mm
 • oklop trupa sa strane povećan sa 80 mm na 140 mm
 • oklop trupa povećan sa 200 mm na 250 mm

E 50

 • disperzija 8.8 cm Kw.K. L/100 topa na drugoj kupoli promenjena sa 0.3 na 0.29
 • disperzija 8.8 cm Kw.K. L/100 topa na drugoj kupoli u toku kretanja smanjena sa 0.12 na 0.1
 • disperzija 8.8 cm Kw.K. L/100 topa na prvoj kupoli u toku kretanja smanjena sa 0.12 na 0.1
 • vreme punjenja 8.8 cm Kw.K. L/100 topa na drugoj kupoli promenjena sa 6.6 s na 5.5 s
 • vreme punjenja 8.8 cm Kw.K. 43 L/71 topa na drugoj kupoli je promenjeno sa 7 s na 5.5 s
 • vreme punjenja 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 topa na prvoj kupoli je promenjeno sa 7.3 s na 6.9 s
 • vreme nišanjenja 8.8 cm Kw.K. L /100 topa na drugoj kupoli je smanjeno sa 2.9 s na 2 s
 • vreme nišanjenja 8.8 cm Kw.K. L/100 topa na prvoj kupoli je promenjeno sa 2.9 s na 2.2 s
 • depresija svih topova obe kupole je promenjena sa -5 na -8 stepeni

E 75

 • širenje nišana tokom vožnje sa prvim gusenicama smanjeno sa 0.24 do 0.22
 • širenje nišana tokom vožnje sa drugim gusenicama smanjeno sa 0.22 na o.21
 • širenje nišana tokom okretanja sa prvim gusenicama smanjeno sa 0.24 na o.22
 • širenje nišana tokom okretanja sa drugim gusenicama smanjeno sa 0.22 na o.21
 • disperzija topa 12,8 cm Kw.K. 44 L / 55 na drugoj kupoli je promenjena sa o.38 na o.37
 • disperzija topa 12,8 cm Kw.K. 44 L / 55 na drugoj kupoli tokom okretanja je promenjena sa 0.18 na 0.11
 • vreme nišanjenja topa 12,8 cm Kw.K. 44 L / 55 na drugoj kupoli je smanjeno sa 2.9 s na 2.4 s

E 100

 • disperzija 12.8 cm Kw.K. 44 L / 55 topa promenjena sa o.38 na o.36
 • disperzija 12.8 cm Kw.K. 44 L / 55 topa tokom okretanja kupole smanjena sa o.1 na 0.07
 • vreme punjenja 12.8 cm Kw.K. 44 L / 55 topa promenjeno sa 14.3 s na 13.3 s
 • vreme nišanjenja 12,8 cm Kw.K. 44 L / 55 je smanjeno sa 2.9 s na 2.3 s
 • penetracija Pzgr 42 granate iz 15 cm Kw.K. L / 38 topa je promenjena sa 235 mm na 246 mm

Tiger P

 • penetracija granate Pzgr 40 iz 8,8 cm Kw.K. 36 L / 56 topa je promenjena sa 171 mm na 194 mm
 • pojačani nosači topa na obe kupole

VK 45.02 (P) Ausf. B

 • širenje nišana tokom kretanja sa prvim gusenicama smanjeno sa 0.23 na 0.22
 • disperzija 12.8 cm Kw.K. 44 L / 55 na drugoj kupoli promenjena sa 0.38 na 0.37
 • disperzija 12.8 cm Kw.K. 44 L / 55 na drugoj kupoli tokom okretanja smanjena sa 0.16 na 0.13
 • vreme nišanjenja 12,8 cm Kw.K. 44 L / 55 sa drugom kupolom promenjeno sa 2.9 s na 2.6 s
 • oklop donje ploče smanjen sa 200 mm na 170 mm
 • oklop trupa sa strane povecan sa 100 mm na 120 mm
 • uklonjene slabe tačke u oklopu gornje ploče

Panther II

 •  dodat top 8.8 cm Kw.K. L / 100 VK 45.02 (P) Ausf. A za drugu kupolu
 • penetracija granate Pzgr 40 iz 8,8 cm Kw.K. 36 L / 56 topa je promenjena sa 171 mm na 194 mm
 • depresija topova na obe kupole promenjena sa -6 na -8
 • oklop gornje ploče promenjen sa 120 mm na 150 mm
 • oklop donje ploče promenjen sa 120 mm na 100mm

Pz.Sfl. IVc

 • penetracija Pzgr 40 granate iz topa 8.8 cm Flak 37 L/56 je promenjena sa 171 mm na 194 mm

Pz.Kpfw. IV Schmalturm

 • disperzija tokom kretanja smanjena sa 0.2 na o.15
 • disperzija tokom okretanja trupa promenjena sa 0.2 na 0.15
 • disperzija promenjena sa 0.35 na 0.32
 • disperzija tokom okretanja kupole promenjena sa 0.16 na 0.11
 • disperzija nakon pucanja promenjena sa 4.0 na 2.0
 • vreme punjenja smanjeno sa 4.6 s na 4.2 s
 • dodati bočni stitnici od 5mm

Panther/M10

 • disperzija tokom kretanja smanjena sa 0.19 na 0.15
 • disperzija tokom okretanja trupa smanjena sa 0.19 na 0.15
 • disperzija topa promenjena sa 0.35 na o.32
 • disperzija nakon pucanja je smanjena sa 4 na 2
 • disperzija tokom okretanja kupole je promenjena sa 0.12 na 0.11
 • vreme punjenje smanjeno sa 4.5  s na 4 s
 • vidokrug povećan sa 350 m na 360 m
 • poboljšana maksimalna brzina sa 46 km/h na 55 km/h

VK 30.01 D

 • kretanje drugih gusenica povećano sa 38 na 40
 • vreme punjenja 7.5 cm Kw.K. 42 L / 70  topa na drugoj kupoli smanjeno sa 4.4 s na 4.2 s
 • brzina okretanja prve kupole promenjena sa 32°/s na 35°/s
 • brzina okretanja druge kupole promenjena sa 32°/s na 45°/s
 • maksimalna brzina promenjena sa 56 km/h na 60km/h

Indien-Panzer

 • vreme nišanjenja 9cm Kanone topa promenjeno sa 2.7 s na 2.5 s
 • vreme nišanjena 8.8 cm Kw.K. 43 L / 71 topa smanjeno sa 2.9 s na 2.7 s
 • penetracija Pzgr 40 granate iz topa 8.8 cm Kw.K. 36 L / 56 promenjena sa 171mm na 194 mm

Leopard Prototype A

 • depresija svih topova na obe kupole je promenjena sa -6 na -8 stepeni

VK 72.01 (K)

 • disperzija tokom kretanja smanjena sa 0.23 na o.21
 • disperzija tokom okretanja trupa smanjena sa 0.23 na 0.21
 • disperzija tokom okretanja kupole smanjena sa 0.16 na 0.1
 • vreme punjenja smanjeno sa 22 s na 20 s
 • vreme nišanjenja smanjeno sa 3.4 s na 2.9 s
 • penetracija Pzgr 42 granate iz topa 15 cm Kw.K. L / 38 je promenjena sa 235 mm na 246 mm
 • kapacitet municije povecan sa 24 na 35 granata
 • maksimalna brzina smanjena sa 43 km/h na 33km/h

VK 30.02 (M)

 • rasipanje nišana na 7,5 cm Kw.K. 42 L / 70 topu na drugoj kupoli tokom rotacije smanjeno sa 0.2 na 0.12
 • rasipanje nišana na 7,5 cm Kw.K. 42 L / 70 topu na drugoj kupoli nakon pucanja smanjeno sa 4.0 na 3.0
 • rasipanje nišana na 7,5 cm Kw.K. 40 L / 48 topu na drugoj kupoli nakon pucanja smanjeno sa 4.0 na 3.0
 • oklop gornje ploče povećan sa 60 mm na 85 mm
 • oklop donje ploče smanjen sa 60 mm na 50 mm

Waffenträger auf Pz. IV

 • penetracija Pzgr 42 granate iz 15 cm Pak L / 38 topa je povećana sa 235 mm na 246 mm

T-34-85M

 • granate zamenjene granatama sa T-34-85 “Rudy”
 • projektil UBR-365K (160/126) zamenjen UBR-365KBM (180/144) projektilom
 • granata UBR-365P (160/167) zamenjena UBR-365PBM (180/194) granatom
 • granata UOF-365K (280/43) zamenjena UOF-365BM (300/44) granatom
 • vidokrug povećan sa 350 m na 360 m
 • brzina okretanja trupa je promenjena sa 0.24 na o.22
 • rasipanje nišana smanjeno sa 0.42 na 0.37
 • vreme nišanjenja smanjeno sa 2.5 s na 2.2 s

T28

 • brzina rotacije sa T28VVSS T46 gusenicama promenjena sa 18 na 20
 • brzina rotacije sa T28VVSS T56 gusenicama promenjena sa 20 na 24
 • maksimalna brzina povećana sa 18 km/h na 22 km/h
 • maksimalna brzina kretanja u rikverc povećana sa 7 km/h na 10 km/h

T95

 • brzina rotacije sa T95HVSS gusenicama promenjena sa 16 na 20
 • brzina rotacije sa T95HVSSM2 gusenicama promenjena sa 18 na 24
 • maksimalna brzina promenjena sa 13 km/h na 20 km/h
 • maksimalna brzina kretanja u rikverc povecana sa 6 km/h na 10 km/h

T28 Prototype

 • maksimalna brzina povećana sa 18 km/h na 28 km/h
 • maksimalna brzina kretanja u rikverc promenjena sa 6 km/h na 10 km/h

T110E5

 • smanjen oklop kupole komandira
 • bočni oklop smanjen sa 254 mm na 76.2 mm

Heavy Tank No. VI

 • penetracija topa 8,8 cm Kw.K.36 L/56 promenjena sa 171 mm na 194 mm
 • ojacan nosac topa

Type 5 Heavy

 • dodat 15 cm / 45 41st Year Type top
 • ojačan oklop kupole i trupa

Type 4 Heavy

 • dodat 15 cm / 45 41st Year Type top
 • povećan kapacitet nosivosti Type 4 Heavy Kai gusenica
 • ojačan oklop trupa

 

Recite nam kako vam se čine navedene promene?

Do sledećeg druženja ,HF & GG!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
the_un1que

Grille su unakazili, a E5 će postati beskoristan, kao i veliki mu brat E4 🙁
Nadam se da ovo nije finalno još

[…] što se mogli već pročitati u prethodnom tekstu u zakrpi 9.17.1 nas čeka dosta izmena. Izmene koje ćemo vam prikazati u ovom tekstu se tiču […]

[…] ćete pronaći svaku sitnicu koja će biti promenjena u narednom periodu kada je igra u pitanju. http://twb-balkan.com/najnovije-informacije-o-izmeni-tenkova-u-zakrpi-9-17-1/ i […]

ABOUT US

The Wild BunchTWB [The Wild Bunch] is a Professional eSports team based in Serbia founded in June of 2015 by Nebojsa "Mr_Kela" Filipovic. At The Wild Bunch we strive to be the best there is and let no team stand in our way. Our players have years of experience behind them and put in many hours in each day to practice and get better at the game. We work in close collaboration with our sponsors to help fund and bring out the best our team has to offer.

CONTACT US

The Wild Bunch
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x